คุณอยู่ตำแหน่ง > Home จุดบริการ ยืม-คืน
Wed 30 Nov 2022
จุดยืม-คืน

จุดให้บริการ ชั้น 1

จุดให้บริการ ชั้น 2

เมื่อเข้าประตูสำนักวิทยบริการชั้นที่ 1 ก็จะพบเคาเตอร์ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นทั้งจุดตรวจคนเข้าออกและจุดให้บริการยืม-คืน

ในชั้นที่ 2 จะมีเคาเตอร์ให้บริการยืม-คืน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการยืมคืนทรัพยากรของห้องสมุดมีระเบียบการยืมคืนดังนี้

  1. กรรมการสภาและอาจารย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา หนังสือยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม นาน 15 วัน โสตทัศนวัสดุ 3 รายการ นาน 5 วัน ถ้าส่งเกินกำหนดปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม
  2. นักศึกษา ป.ตรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและบุคคลภายนอก หนังสือยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน โสตทัศนวัสดุ 3 รายการ นาน 3 วัน ถ้าส่งเกินกำหนดปรับวันละ 3 บาทต่อเล่ม
  3. นักศึกษา ป.โท และ ป.บัณฑิต หนังสือยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม นาน 7 วัน โสตทัศนวัสดุ 3 รายการ นาน 5 วัน ถ้าส่งเกินกำหนดปรับวันละ 4 บาทต่อเล่า
ช่วงเวลาที่งดยืมคืน
  1. ช่วงสอบ
  2. ช่วงเอียะติกาฟ (10 วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอน)

(หากจำเป็นที่จะต้องยืมคืนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อเจ้าหน้าที่และดำเนินตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร)

การต่ออายุการยืมคืน

สมาชิกทุกคนสามารถต่ออายุยืมคืนได้ หากว่าหนังสือหรือวัสดุชิ้นนั้นไม่มีคนมาจอง และสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง(รวมเป็น 2 ครั้ง)

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0