คุณอยู่ตำแหน่ง > Home พื้นที่บริการ
Wed 30 Nov 2022

สำนักวิทยบริการ

ชั้นที่ 1 (อาคารเก่า)

·         บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค

·         บริการยืม-คืนวารสาร

·         บริการโต๊ะนั่งอ่าน วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤติภาค และสามารถใช้งานโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนส่วนตัวสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

·         บริการให้คำปรึกษาและติดต่อสอบถาม

·         บริการ มุมนิทรรศการ มุมอาเซียน มุมหนังสืออธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

·         บริการสืบค้นหนังสือด้วยเครื่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac

ชั้นที่ 1 (อาคารใหม่ 7 ชั้น)

·         บริการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการสำนักวิทยบริการ

·         บริการร้านขายหนังสือ อาหาร เครื่องดื่ม มุมกาแฟ 

·         บริการที่นั่งสำหรับผู้ใช้บริการ และสามารถใช้งานโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนส่วนตัวสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ชั้นที่ 2 (อาคารเก่า)

·         บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษายาวี ภาษากัมพูชา 

·         บริการยืม-คืน หนังสือทุกประเภท  สื่อโทตทัศน์

·         บริการตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุด

·         บริการสืบค้นหนังสือด้วยเครื่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac

·         บริการสืบค้นบรรณนุกรมภาษาอาหรับด้วยโปรแกรม Maktabah shamilah (المكتبةالشاملة)

·         บริการที่นั่งอ่านหนังสือ และสามารถใช้งานโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนส่วนตัวสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

·         บริการถ่ายเอกสาร

ชั้นที่ 2 (อาคารใหม่ 7 ชั้น)

·         บริการห้องเรียน ห้องสัมมนาขนาดเล็ก

·         บริการห้องนิทรรศการประเทศคูเวต

ชั้นที่ 3 

·         บริการหนังสือภาษาไทย

·         บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หนังสืออ้างอิง Dictionary

·         บริการสื่อโสตทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้บริการสื่อโสตทัศน์

·         บริการสืบค้นหนังสือด้วยเครื่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac

·         บริการสืบค้นบรรณนุกรมภาษาอาหรับด้วยโปรแกรม Maktabah shamilah (المكتبةالشاملة)

·         บริการที่นั่งอ่านหนังสือ

ชั้นที่ 4

·         บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามุสลีมีน

·         บริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์

·         บริการให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

ชั้นที่ 5

·         บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามุสลิมมะฮ์

·         บริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์

·         บริการให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

ชั้นที่ 6

·         บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา

ชั้นที่ 7

·         บริการโรงยิมออกกำลังกายสำหรับนักศึกษามุสลิมมะฮ์

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0