คุณอยู่ตำแหน่ง > Home ประวัติสำนักฯ
Wed 30 Nov 2022
ประวัติสำนัก

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการ

1. ชื่อและที่ตั้ง

ชื่อ : สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง : 203/3 หมู่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

2. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสำนักวิทยบริการ

ปี 2539 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในนามวิทยาลัยอิสลามยะลาเริ่มโครงการ จัดตั้งห้องสมุดวิทยาลัยขึ้น ณ บ้านปารามีแต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา สังกัดสำนักวิชาการ โดยใช้อาคาร เรียน 1 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นที่ทำการชั่วคราว

ปี 2540 ได้ย้ายห้องสมุดมาเปิดทำการ ณ อาคาร 2 (อาคารห้องสมุด) ชั้น 2 มีเนื้อที่ 400 ตารางเมตร

ปี 2541 ได้ทำการขยายพื้นที่โดยการต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 223 ตารางเมตร

ปี 2544 ห้องสมุดขยายการให้บริการสู่วิทยาเขตใหม่ที่บ้าน โสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมๆกับการเปิดดำเนินการ การเรียนการสอนของวิทยาเขตแห่งใหม่นี้ ทั้งนี้ได้รับมอบห้องบรรยายรวมชั้น 2 อาคารคณะอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เป็นห้องสมุดชั่วคราว ในเนื้อที่ 200 ตารางเมตร

ปี 2545 วิทยาลัยอิสลามยะลาได้จัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นโดยให้ห้องสมุด รวมเข้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ และดำเนินงานภายใต้สำนักวิทยบริการ เพื่อรองรับภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการสนับสนุนเเละบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในอนาคต

ปี 2546 วันที่ 3 ตุลาคม 2547 วิทยาลัยอิสลามยะลาได้มีพิธีเปิดใช้อาคาร สำนักวิทยบริการอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างอาคารจากกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามประเทศคูเวต จำนวน 14 ล้านบาท

ปี 2549 วิทยาลัยได้มีมติแยกห้องสมุดวิทยาเขตยะลา ออกจากโครงสร้างสำนักวิทยบริการ โดยให้ขึ้นตรงกับสถาบันภาษานานาชาติ

สำนักวิทยบริการมีหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักวิทยบริการ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง และศูนย์คอมพิวเตอร์

mak1

 

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0