คุณอยู่ตำแหน่ง > Home ข้อมูลสำนัก ทำเนียบบุคลากรสำนักฯ
Mon 24 Jan 2022
บุคลากรสำนักฯ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
ทำเนียบบุคลากรสำนักวิทยาบริการ
 
0011
นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 

1005

นายแวมะมุสตาน สาและมิง
หัวหน้าหอสมุด

0064

นางจิราพร เปี้ยสินธุ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

2033

นายอดุล อาแซ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

     

 

0143

นายมูฮัมหมัดรุสดี สะอุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0420

นางสาวสูมัยยะห์วาเตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1016

นางแซนะ หะนะเต๊ะ

บรรณารักษ์
 
นางอาอีเสาะ ซิการาเสาะ
บรรณารักษ์

1421

นางอามาล หะยีมูหิ

บรรณารักษ์
.
.

1510

นางสาวรุสนีดา ดอเลาะ

บรรณารักษ์
.
.

1150

นางปารีดะ เจะแต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่
ภาษาอาหรับ
.

1440

นางมัลลิกา ดาราไก่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่
ภาษาอังกฤษ
.

1468

นายมูฮำหมัดศอฟรีบารู

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
.

1342

นางสาวรุสดา  ไซซิง
เจ้าหน้าที่บริการหอสมุด

.
.
1349
 
นางสาวรอซียะห์ มะดรอฮิง
เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน
.
3

1148

นายสุกรี เจะเละ

เจ้าหน้าที่ซ่อมหนังสือ
.
.
1147

นายมะรอบี เจะเฮง
เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน

(ปารามีแต)

2455

นายรุสดีคาแร็ง

เจ้าหน้าที่บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
***

2260

นายนพกร กุโน

วิทยากรสอนคอมพิวเตอร์
***
.

2235

นายบุญยามิน ยูโซะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
***
.
2369
นายอิบรอเฮ็ม  มะดือราวี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(สถาบันภาษาฯ)
2091
นายมะอาดนัน สายอตูลง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(สำนักวิทยฯ)
 

2065

นายอุสมาน  นิมะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(คณะอิสลามศึกษาฯ)
 
2113
นายอิสมาอีล  หะยีเต๊ะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(คณะวิทยศาสตร์ฯ)
 
2490
นายมูฮำหมัดรุสลัน เซ๊ะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
( คณะศิลปฯ)
 
2499
นายรุสลี สาดะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
( คณะศึกษาศาสตร์)
 

 

 
 
 
       
       
 
 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0