คุณอยู่ตำแหน่ง > Home หอสมุดกลาง คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
Thu 28 Oct 2021
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ PDF Print E-mail
Written by Sofree   

       ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง

การศึกษาจากคุรุสภามาประเมินมาตรฐานการผลิต ตามสภาพจริงของสถาบัน และเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ ทั้งในส่วนของหอสมุด และศูนย์คอมพิวเตอร์ 

       เวลาประมาณ 12.30 น. คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจาก

คุรุสภา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหอสมุด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลังจากเสร็จภาระกิจ ประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์แล้ว โดยเข้าเยี่ยมชมที่ชั้น 1 ของหอสมุดเป็นสถานที่แรก จากนั้นก็ขึ้นบันไดเพื่อเยี่ยมชม หอสมุดชั้น 2

และ3 ตามลำดับ และเดินไปยังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวตเพื่อเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ชั้น 4 และได้ลงลิฟท์ไปที่ชั้น 1 เพื่อเดินทางออกจาก

สำนักวิทยบริการ ไปยังอาคารถัดไป

 

คู่มือการใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0