ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 1/2558 Print
Written by Sofree   

     สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านสามารถมาติดต่อเพื่อรับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้นที่ 1 อาคารห้องสมุดกลาง(ตึกเก่า) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยจะมอบรางวัลในเวลา 13.30น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธ.ค. 58 ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครับ