ประมวลภาพงานมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Print
Written by Sofree   

       

       ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรม

มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558 ตามรายชื่อนี้ ดังนี้

    ***มุสลิมีน

 

   ***มุสลิมมะฮฺ