ประมวลภาพบรรยากาศวันมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Print
Written by Sofree   

       ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม ปี พ.ศ.2559 ณ อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องสมุดได้ร่วมกัน

จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับเลือกจากการเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โดยในงานดังกล่าวนั้น หัวหน้าห้องสมุดเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม โดยมีบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง แบบครอบครัวชาวมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ซึ่งสามารถติดตามชมภาพดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้

 

--- ฝ่ายมุสลิมีน ---

   
     
     
     

--- ฝ่ายมุสลิมมะห์ ---

 

     
     
     
     
     

*** สำหรับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการนั้น ทางห้องสมุดจัดขึ้นเป็นทุกปี สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ

และทาง facebook สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ***