คุณอยู่ตำแหน่ง > Home หอสมุดกลาง ขั้นตอนการบริการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ
Thu 28 Oct 2021
ขั้นตอนการบริการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ PDF Print E-mail

1. กรอกแบบฟอร์มบริการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ

2. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนสารสนเทศ

- กรณีที่หาสารสนเทศไม่พบ (เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ)

- กรณีที่หาสารสนเทศพบแล้ว (เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งผลการติดตามสารสนเทศ โดยทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง)

3. สิ้นสุดการใช้บริการ

ขั้นตอนการบริการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ

ขั้นตอนการบริการติดตามสารสนเทศที่หาไม่พบ

 

คู่มือการใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0