คุณอยู่ตำแหน่ง > Home ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
Wed 30 Nov 2022
ขั้นตอนการใช้บริการอินเตอร์เน็ต PDF Print E-mail

 

วิธีการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บ

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Firefox แล้วพิมพ์ http://172.30.0.1/welcome

แล้วกด Enter จากนั้นจะปรากฏเมนูให้เลือกใช้งาน

2. เลือกเมนู Register (ลงทะเบียน)

คลิกเลือกเมนู Register (ลงทะเบียน)

3. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นคลิก “ตรวจสอบ

กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง แล้วคลิกที่ ตรวจสอบ

หมายเหตุ เมื่อคลิกตรวจสอบแล้ว ถ้าพบคำว่า “ไม่พบข้อมูลของท่านในฐานข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการ”

ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการ โดยนำบัตรนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างประเทศ)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลลงในระบบ

4. กรอกอีเมล และรหัสผ่าน พร้อมทั้งยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก “ลงทะเบียน

(รหัสผ่านต้องเป็นตัวเลขหรืออักษรภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยกว่า 8 อักขระ)

กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ ลงทะเบียน

5. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้จดบันทึกหรือจำ Username และ Password จากนั้นคลิกที่ “หน้าแรก” เพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป

ให้จดบันทึกหรือจำ UsernameและPassword แล้วคลิกที่ หน้าแรก”

 

วิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Firefox จากนั้นจะปรากฏเมนูใช้เลือกใช้งาน

2. เลือกเมนู Log in (เข้าสู่ระบบ)

คลิกเลือกเมนู Login (เข้าสู่ระบบ)

3. กรอก Username และ Password ที่ได้จากการลงทะเบียน แล้วคลิกที่ “Log in

กรอก UsernameและPassword แล้วคลิกที่ Log in

4. เมื่อปรากฏหน้าต่างข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว (ดังภาพข้างล่างนี้) ท่านก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆได้ตามความต้องการ

หน้าต่างข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ หากไม่ปรากฏหน้าต่างข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

4.1 คลิกขวาที่แท็บสีเหลือง แล้วคลิกเลือก Always Allow Pop-ups from This Site…

1.	คลิกขวาที่แท็บสีเหลือง แล้วคลิกเลือก Always Allow Pop-ups from This Site…

4.2 เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่างนี้ ให้คลิกที่ “Yes

นี้ ให้คลิกที่ Yes

5. เมื่อต้องการเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้ท่านคลิกที่ “ออกจากระบบ (อย่าลืมให้คลิกออกจากระบบทุกครั้ง

มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบในคราวต่อไปได้) จากนั้นคลิกที่ “OK

ต้องการเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้คลิกที่ ออกจากระบบ คลิกที่ OK

 

 

 

คู่มือการใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0