คุณอยู่ตำแหน่ง > Home ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
Wed 30 Nov 2022
ขั้นตอนการใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail

การรับแจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์   

          เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หากชำรุดเสียหาย หรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาซ่อมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ โดยเขียนแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ตามความเป็นจริงและครบถ้วน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ขอใช้บริการเซ็นต์รับทราบ แล้วส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับเจ้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ เพื่อส่งซ่อมต่อไป(ดูแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้ที่ภาคผนวก)

 

คู่มือการใช้บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0