นักท่องเที่ยวซาอุฯเยี่ยมชมสำนักฯละบริจาคหนังสือ Print
Written by ibm almustofa   
Monday, 30 May 2022 08:54

เมื่อวันที่ 22 พค.2022(21/10/1443) นายมัสศูร มุฮำมัด อัลมุกรินและเพื่อน ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยพร้อมได้มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดเพื่อบริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและสมาชิกห้องสมุด 

 

มอบหนงสอ

และหนึ่่งในหนังสือที่เขามอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺและการศึกษาที่คัดมาจากหนังสือตัฟซีรฺฟีศิลาลกุรอาน(في ظلال القران)ของไซยิด กุฏุบ และหนังสือเล่มนี้คุณมันศูร อิบนุมุฮำมัด อัลมุกรินเป็นคนรวบรวมเอง.

الدعوة والتربية في ظلال القرآن

Last Updated on Monday, 30 May 2022 12:27