คุณอยู่ตำแหน่ง > Home บริการ
Fri 30 Sep 2022
งานบริการ

งานบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็น นักศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและประชาชนทั่วไป มีงานบริการทั้งหมด ดังนี้

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่

- หนังสือทั่วไป

- หนังสืออ้างอิง

- สิ่งพิมพ์พิเศษ

 -(สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ)

บริการสื่อโสตทัศน์

บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ Web OPAC

บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง

บริการวารสาร จุลสาร และหนังสือพิมพ์

บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

บริการถ่ายเอกสาร

บริการติดตาม-ทวงถามทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง

บริการห้องอภิปราย

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

บริการโปรแกรม Maktabah syamilah

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0