คุณอยู่ตำแหน่ง > Home แบบสำรวจต่างๆ แบบสำรวจความต้องการของนักศึกษา ต่อการให้่บริการของสำันักวิทยบริการ
Wed 30 Nov 2022
แบบสำรวจความต้องการของนักศึกษา ต่อการให้่บริการของสำันักวิทยบริการ PDF Print E-mail
Written by Adnmin   

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสำรวจความต้องการของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีความต้องการให้ สำนักวิทยบริการจัดให้มีการบริการตลอดระยะเวลาได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาไปใช้ในการพัฒนา ด้านการบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความต้องการจำเป็นของท่าน


ตอบแบบสำรวจ

ดูีรายงานผลการสำรวจ


ขอขอบคุณทุกท่าน

 

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0