คุณอยู่ตำแหน่ง > Home แบบสำรวจต่างๆ แบบประเมินผู้บริหารสำนักวิทยบริการ
Wed 30 Nov 2022
แบบประเมินผู้บริหารสำนักวิทยบริการ PDF Print E-mail
Written by Adnmin   

แบบประเมินผู้บริหารสำนักวิทยบริการ

คำชี้แจง

1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงตามตัวชี้วัด เกณฑ์การตัดสินใจของสำนักวิทยบริการโดยภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความจริงจะทำให้สำนักวิทยบริการสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจงในการตอบ

ตอนที่ 1. ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

ตอนที่ 2. ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านซึ่งมีความหมายระดับความคิดเห็นดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ มีจำนวน 4 ท่าน คังรายชื่อต่อไปนี้

(การตอบแบบประเมิน กรุณาเลือก “ตอบแบบประเมิน” ตามรายชื่อและตอบให้ครบ 4 ท่าน)

1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตอบแบบประเมิน ดูรายงานผล
2. หัวหน้าหอสมุดกลาง ตอบแบบประเมิน ดูรายงานผล
3. หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตอบแบบประเมิน ดูรายงานผล
4. หัวหน้าสำนักเลขาฯ ตอบแบบประเมิน ดูรายงานผล
 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0