คุณอยู่ตำแหน่ง > Home แบบสำรวจต่างๆ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 55
Wed 30 Nov 2022
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 55 PDF Print E-mail
Written by Adnmin   

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง

1.ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  เกณฑ์การตัดสินการประเมินของสำนัก   วิทยบริการในภาพรวมเท่านั้น  ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะทำให้สำนักวิทยบริการสามารถปรับ ปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตอบแบบประเมิน


ดูรายงานผลสำรวจ

 

สำนักวิทยบริการ
ที่ตั้ง: 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 94160
Website:
http://arc.ftu.ac.th
e-mail: arc@yiu.ac.th
Tel: 073-418-610 ต่อ 140
FAX: 073-418-615

      

   
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counter31/03/10 up to Day0